Skip to main content Skip to search

Online ügyintézés

Regisztrált SZÁMADÓ felhasználók az alábbi szolgáltatásokat használhatják ezen az oldalon:

  • Egyenleg, bérletkód és internetkód lekérése
  • Folyamatban levő események megtekintése
  • Perckeret (kvóta) elszámolás
  • Szerződés melléklet lekérése
  • Várható éves terméktámogatási díj lekérdezése

 A szolgáltatások igénybevételéhez szükség van a felhasználó ügyfélkódjára és a használt program sorozatszámára, melyet  a szerződés mellékletében vagy a havonta küldött elszámolási lapokon is megtalál.

Egyenleg, bérletkód, internetkód lekérése

Regisztrált ügyfelek lekérhetik aktuális folyószámla egyenlegüket, láthatják a SZÁMADÓ Kft által nyilvántartott esetleges túlfizetést, vagy éppen hátralékot. Ha az egyenleg nulla, vagy nincs tartozás, akkor leolvasható az elkészült listáról a bérletkód, ami a programot bérlő felhasználók számára lehet fontos, illetve az internetkód, ami a frissítések elvégzéséhez szükséges. A lekérhető lista felépítése gyakorlatilag megegyezik a havonta levélben kiküldött elszámolási lapok felépítésével, tartalma azonban mindig az éppen aktuális állapotot mutatja.Ügyfélkód:
Sorozatszám:
Jelszó: (ha igényelt)
Bérlet/internetkód:Eseménylista

A SZÁMADÓ Kft-nél minden ügyfélszolgálati esemény (hibabejelentés, segítség kérés, fejlesztési kérelem, stb.) regisztrálva van. Az eseménylista lekérésével Ön pl. láthatja, hogy a bejelentett hibát rögzítettük az ügyfélszolgálati rendszerünkbe, megnézheti hogy jelenleg ki foglalkozik vele, hol tart a megoldás. Mivel a lezárt események is fel vannak sorolva, így az is nyomonkövethető, hogy az éves díjért hányszor, és milyen (nem ügyfélkapus) ügyfélszolgálati segítséget vett igénybe.Ügyfélkód:
Soroszatszám:
Szűrés:Perckeret (kvóta) elszámolás

SZÁMADÓ szoftverek vásárlói az általuk fizetett éves szoftverkövetési díj nagyságától függően rendelkeznek egy bizonyos percben kifejezett időkerettel, ami az adott szerződéses évre biztosít számukra ingyenes ügyfélszolgálati támogatást. Annak érdekében, hogy ügyfeleink a lehető legpontosabban tudják követni, hogy mennyi az éves rendelkezésre álló összes perckeret, abból mennyit vettek már igénybe, és tételesen mire, és mennyi a még a szabadon felhasználható rész, készítettük el a „Perckeret kimutatás” nevű listát. Ennek a listának a segítségével láthatók az esetleges túllépések miatt kiállított számlák is.

 

 

 


Ügyfélkód:
Soroszatszám:
Elszámolás
dátuma:Szerződés melléklet lekérése

A rendszerünkben nyilvántartott, szerződés kötéskor felvett adatok listája. Ellenőrizhető, hogy a mi nyilvántartásunk szerinti a felhasználó által használt programok típusa, mennyisége, sorozatszáma, az ügyfél neve, címe megegyezik-e a tényleges adatokkal. Amennyiben eltérést tapasztal a valósághoz képest, kérjük jelezze az adminisztracio@szamado.hu címen, ugyanis ezeknek az adatoknak az alapján számítódik az éves terméktámogatási díj.Ügyfélkód:
Soroszatszám:Várható éves terméktámogatási díj lekérése

A rendszerünkben nyilvántartott, szerződéses adatok alapján lekérhető, hogy mekkora éves terméktámogatási díjra lehet számítani a szerződés évfordulójakor. A táblázatban a szerződés évfordulójának napja is látható.Ügyfélkód:
Soroszatszám: