Skip to main content Skip to search

Vállalatirányítás projektek

SZÁMADÓ integrált rendszer – a hazai fejlesztésű közép- és nagyvállalati megoldás

 

A SZÁMADÓ Vállalatirányítási megoldásokat elsősorban azoknak a közép- és nagyvállalkozásoknak ajánljuk, amelyek kialakult és komplex ügyviteli folyamatokkal működnek, melyek támogatásához hatékony szoftveres támogatásra van szükségük. A létrejövő megoldás teljes mértékben alkalmazkodik a megbízó folyamataihoz, igényeihez, de emellett átláthatóbbá, gördülékenyebbé, hatékonyabbá is teszi a szervezetet. A rendszer bevezetési projekt során a SZÁMADÓ konzulensei segítenek megtalálni a vállalatirányítási rendszer leghatékonyabb felhasználási lehetőségeit. A több telephelyes, esetleg távmunkásokkal dolgozó, illetve gyakran utazó munkatársakat foglalkoztató szervezetek is jól használhatják a megoldásokat, hiszen többféle lehetőség nyílik a különböző telephelyek és munkatársak egy rendszerbe kapcsolására.

A SZÁMADÓ projekt összetett vállalati folyamatok kezelésére ad hatékony vállalatirányítási megoldást a SZÁMADÓ pénzügyi-ügyviteli rendszer standard funkcionalitását egyedi fejlesztésekkel bővítve. Alapja a SZÁMADÓ pénzügyi-ügyviteli rendszer, amely kiegészül az adott feladatok megvalósítását, illetve ennek hatékonyságát szolgáló egyedi szoftverfejlesztésekkel.

A bevezetési projektben a SZÁMADÓ által megvalósított egyedi fejlesztések lehetnek az ügykezelést kényelmesebbé tevő új kezelőfelületek, de akár új üzleti logika is létrejöhet a bevezetés során. Projekt-jellegű bevezetésre minden iparágban szükség lehet nagyobb, komplexebb, és speciális folyamatokkal működő cégek esetén, különösen gyakori a termelésirányítás során, speciális kereskedelmi helyzetekben, és különleges szolgáltató tevékenységek kezeléséhez.

A projekt-típusú bevezetések több hónapos közös munkával járnak, és az optimális eredmény elérése érdekében szoros együttműködésre van szükség a megrendelő és a bevezető csapata között.

A projektek kiindulópontja egy rendszer-átvilágítás, amelynek során a SZÁMADÓ rendszerszervezője megismeri a megbízó cég működését, felméri és értelmezi a megvalósítandó célokat, és javaslatot tesz azokra a szervezési és esetleg szervezeti változtatásokra, melyek a megvalósítást szolgálják. Az átvilágítás végén írásos elemzés, és az elkészítendő rendszer leírása, úgynevezett specifikáció készül, a megbízóval alaposan megvitatva, és jóváhagyva.

Egy vállalatirányítási rendszer bevezetés sikere nagymértékben múlik azon, hogy a megrendelő munkatársai tisztában vannak a kezelésével, és jól használva ki tudják aknázni a rendszerben levő lehetőségeket, ez oktatás fontosságát nem lehet túlhangsúlyozni. A legalaposabb oktatást az úgynevezett kulcsfelhasználók kapják, ők valamennyi felhasználó “szerepét” elsajátítják. A továbbiakban ők oktatják a többi felhasználót, a SZÁMADÓ munkatársainak segítségével. Az oktatás már a bevezetés korai fázisában elkezdődik, hogy minél hamarabb felszínre kerüljenek a felhasználók rendszerrel kapcsolatos igényei.

A paraméterezés a SZÁMADÓ alaprendszer lehetőségeiből egyedi testreszabott rendszer kialakítását jelenti, szerepek, jogosultságok, folyamatok, lekérdezések, listák definiálásával (ezt a lehetőséget a mini-projekt is biztosítja). A programozás ezen túlmenően egyedi, csak fejlesztéssel megoldható funkciókat ad a rendszer felhasználóinak, az elfogadott specifikáció szerint. Az elkészült programrészeket a kulcsfelhasználók véleményezik és tesztelik, majd átveszik.

A rendszer telepítését követően a próbaüzem során újra fontos szerepük van a kulcsfelhasználók, ekkor a cél, minden élethelyzetet sikeresen imitálni és kipróbálni. A projektnek ebbe a fázisába már a végfelhasználókat is bevonhatják, mivel az utóbbiak programkezelői ismeretei ekkorra már elegendőek ahhoz, hogy a kulcsfelhasználókkal együtt tudják végezni a tesztelést.

A sikeres próbaüzem után elkezdődik a valós események rögzítése az új rendszerben. Ekkorra már minden felhasználó megkapta az oktatást, és tudja kezelni a programot, ismeri a feladatait. Az üzemszerű működés elindul. Egyes cégek szeretik próbaként párhuzamosan használni a régi és az új rendszerüket, hogy összevessék, ugyanazokat az eredményeket produkálják-e, mások egy előre kitűzött fordulónaptól, általában január elsejétől indulnak az új rendszerrel.

Természetesen az éles indulással még nincs vége a projektnek. A felhasználók ilyenkor még bizonytalanok, ezeknek a nehézségeknek az elhárítása ebben az időszakban történik. Felmerülhetnek kisebb finomítási igények, ezek főleg a listák, jelentések finomítását jelentik. Az üzemelés közben lehet pontosítani a jogosultságokat is.

Projekt keretében megvalósuló SZÁMADÓ rendszer bevezetési időtartama a néhány hónaptól körülbelül egy évig terjedhet. Ezen belül meghatározó, hogy az ügyfél oldaláról mekkora az elkötelezettség a projekt iránt, mennyire tudja a szükséges erőforrásokat allokálni (például a konzultációra, specifikáció elfogadására, oktatásra), mennyire tud a két fél partnerként együttműködni az üzleti folyamatok definiálása és újratervezése és a jóváhagyások során.

A SZÁMADÓ projekt lehetővé tesz gyakorlatilag bármilyen komplex egyedi igény leképezését és megvalósítását egy hazai fejlesztésű, kiforrott és gyorsan bevezethető rendszerben. A számviteli szabályozási változásokat folyamatosan követő, fejlődő rendszerhez a SZÁMADÓ ügyfélszolgálati támogatást biztosít.

A megoldás alapját a hazai igényekre kifejlesztett SZÁMADÓ könyvelő és ügyviteli rendszer biztosítja, így nagyon könnyű a továbblépés bármely dobozos termékről vagy mini-projektről. A program felhasználói felületei jól szerkesztettek, logikus felépítésűek; minden felhasználó a saját képzettségi és jogosultsági szintjének megfelelő, számára kellően átlátható és gyorsan megtanulható felhasználói felületet kap.

A SZÁMADÓ projekt alapjául is szolgáló SZÁMADÓ könyvelő és ügyviteli rendszer ingyenesen, funkcionális korlátozás nélkül kipróbálható.